Strefa aktywności

To okazja do zakładania wyczynowych butów i zakasywania rękawów w trosce o bliźniego! 

Rozpoczynamy diecezjalne przygotowania do Światowych Dni Młodzieży Lizbona 2023 z akcją „Idę z pośpiechem”. Przewodniczą jest nam Maryja idąca z pośpiechem do swej krewnej Elżbiety, by troszczyć się i służyć (Łk 1, 39-45). Na podstawie Jej „aktywności” papież Franciszek zaprasza do zaangażowania się w kreatywną służbę bliźniemu w haśle ŚDM Lizbona 2023. 

Każdego miesiąca (19 miesięcy: od stycznia 2022 do sierpnia 2023 roku) różne wspólnoty młodzieżowe kolejnego dekanatu (19 dekanatów diecezji) podejmują akcje charytatywne na rzecz ludzi potrzebujących pomocy we wspólnocie parafii/dekanatu oraz społeczności lokalnej. Nagrodą dla młodzieży dekanatu, która „wykaże się” największą pomysłowością oraz aktywnością będzie dofinansowanie wyjazdu na ŚDM do Lizbony. 

Weź udział w wydarzeniu!

Dla wszystkich, którym leży na sercu przyszłość młodego człowieka i Kościoła.


Links

Polityka prywatności


Ewa Szałkowska | All Rights Reserved © copyright 2021