IV Forum Młodych Diecezji Bydgoskiej

W dniach 13-14 października odbyło się IV Forum Młodych Diecezji Bydgoskiej! W tym roku w nieco innej odsłonie i w innym miejscu, gdyż dołączyliśmy do diecezjalnej pielgrzymki i spotkaliśmy się na Jasnej Górze.

W piątek uczestniczyliśmy w Apelu Jasnogórskim oraz Mszy Świętej, a także poprowadziliśmy czuwanie
Sobota wypełniona była konferencjami na temat LĘKU, który był hasłem przewodnim tegorocznego Forum. Zagościli u nas: ksiądz Sebastian Picur, diecezjalni referenci do spraw powołań – S Małgorzata Kusińska oraz ksiądz Tymoteusz Białkowski, a także Maciek Kalisiak. Razem z nami byli również stypendyści Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia. Oprawą muzyczną wydarzenia zajął się Zespół MUW.Wszustkim wymienionym, ale również Wam – młodzi, SERDECZNIE DZIĘKUJEMY.