Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Bydgoskiej zrzesza młodych ludzi w wieku od 12 do 30 lat, pragnących twórczo i aktywnie wykorzystać swoją młodość.

KSM to także najlepszy sposób, by odnaleźć swoje miejsce nie tylko w grupie rówieśników w szkole bądź parafii, ale w stowarzyszeniu, tworzącym w Polsce jedną, wielką rodzinę. Rodzinę ludzi młodych, gotowych całym swoim życiem „służyć Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie”.

Oaza

Ruch Światło-Życie jest jednym z ruchów odnowy Kościoła rzymskokatolickiego powstałych z inicjatywy ks. Franciszka Blachnickiego.

Ruch gromadzi ludzi różnego wieku i stanu: młodzież, dzieci, dorosłych, jak również kapłanów, zakonników, zakonnice, członków instytutów świeckich oraz rodziny w części rodzinnej, jaką jest Domowy Kościół (nazywany także Oazą Rodzin). Poprzez odpowiednią dla każdej z tych grup formację Ruch Światło-Życie stara się formować dojrzałych i świadomych chrześcijan oraz służyć ożywianiu lokalnych wspólnot Kościoła – parafii, dekanatów, diecezji.

Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia

Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia została powołana przez Konferencję Episkopatu Polski w 2000 roku jako wyraz wdzięczności dla Ojca Świętego Jana Pawła II za Jego niestrudzoną posługę duchową na rzecz Kościoła i Ojczyzny.

Prowadzi ona program stypendialny wyrównujący szanse edukacyjne młodzieży. Stypendyści fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia uczestniczą w obozach letnich i przygotowanej dla nich formacji diecezjalnej.

Centrum Formacji Liturgicznej

CFL tworzy społeczność posługujących w liturgii Kościoła Diecezji Bydgoskiej: ministranci, lektorzy, ceremoniarze, zakrystianie, psałterzyści, organiści, ustanowieni lektorzy i akolici, NSKŚ, a także kapłani – opiekunowie LSO w parafiach.

Młodzież Misjonarska

Jej cechą charakterystyczną jest to, że skupia nie tylko wierzących, ale także niewierzących i poszukujących.

Miejsce: Bazylika św Wincentego a Paulo

Spotkania: w każdy piątek o godzinie 18:00

Ruch Światło - Życie: Oaza u świętego Jana

Miejsce: Parafia Świętego Jana Apostoła

Spotkania: w każdy piątek o godzinie 18:30

Ruch Światło - Życie: Jachcice

Miejsce: Parafia pw. Niepokalanego Poczęcia NMP

Spotkania: w każdy piątek o godzinie 18:00

Ruch Światło - Życie: Oaza u św Maksa

Miejsce: Parafia pw. Św. Maksymiliana Kolbego

Spotkania: w każdy piątek o godzinie 18:00

Duszpasterstwo Młodzieżowe Młyn

Miejsce: Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa

Spotkania: w środy po mszy wieczornej

4don4LORD

Miejsce: Parafia MBKM

Spotkania: w środy po mszy wieczornej

Duc In Altum

Miejsce: Parafia Świętych Braci Męczenników

Spotkania: w czwartki o 19:00

Duszpasterstwo Młodzieżowe ARKA

 

Miejsce: Parafia Świętej Trójcy

Spotkania: w 2. i 4. niedzielę miesiąca, godz. 18.30 w kościele, potem w salce „Przy szlabanie”

Duszpasterstwo Młodzieżowe RYBIE USZY

Miejsce: Parafia pw. Miłosierdzia Bożego

Spotkania: w 2. piątek miesiąca o godz. 16.00.

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży

Miejsce: Parafia pw. Opatrzności Bożej

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży

Miejsce: Parafia św. Józefa

Spotkania: w 2. i 4. piątek miesiąca

Młodzież Szensztacka

Miejsce: Sanktuarium MB Trzykroć Przedziwnej

Spotkania: 1. soboty miesiąca godz. 15.00-18.00 (klasy 7. i 8.);
środy wieczór godz. 19.00 (szkoła średnia);
niedziela wieczór godz. 20.00 (studentki – grupa dla kobiet)

Oratorium DOMINICZEK

Miejsce: Parafia św. Marka (Fordon)